Våre tjenester

Vi utfører det meste av aktuelt arbeid for en anleggsgartner, alt fra hagedesign med plenarbeid og beplantning etc. oppføring av trapper og  steinmurer, legging av skifer og belegningsstein til graving.

Les mer om disse tjenestene ved å velge den aktuelle siden i undermenyen til venstre.

Der har vi også lagt inn en rekke bilder med eksempler på løsninger vi har levert til våre kunder.