Produksjon av ved

Bjørkeved til peisfyring har alltid vært stas, og det er nettopp det Anleggsgartner Halvorsen produserer.

Tørr ved er de fleste oppmerksom på. Produksjon i tide og lang nok tørketid er viktig, og det er nettopp slik ved vi leverer.

Hygge når du vil ha det, og maks varme når det er målet. Til ovnsfyring er det optimalt uansett.

Det er gammel norsk tradisjonskunnskap som godt kan friskes opp og brukes mer igjen. De gir resultater - spesielt sammen med ny brenn-teknologi i R-ovner.

Vi leverer følgende:

  • Storsekk - bjørk
  • Sekkene rommer 1m3 ved (1000 liter stablet ved).
  • Disse blir levert stående på europall.

Tilkjørt? Ja, selvfølgelig - bare ring og gjør avtale. Vi kommer - og du fyrer.

Fritt tilkjørt Oslo (vest) og Asker/Bærum. Øvrige områder; ta kontakt for pris.

IMG_6447-2.jpg IMG_6466.JPG motorsag-800.jpg

vedkloyving-800.jpg vedkubbe-800.jpg vedsekker-800.jpg